Ordlista

 • Bisfenol A

  Ett hormonstörande ämne som används för tillverkning av plast. Det finns i konservburkar, livsmedelsförpackningar, kaviartuber, lock till glasburkar, lock till glasflaskor, elektronik, kvitton, cd-skivor och i glasögonglas. Det används också som bindemedel i färg och lim och återfinns i så kallad relining på insidan av renoverade dricksvattenrör.

  Inom EU är BPA förbjudet i nappflaskor sedan 2011. Sedan juli 2013 är BPA förbjudet i Sverige i matförpackningar som riktar sig till barn under tre år. Frankrike har gått steget längre och förbjuder BPA i alla material som kommer i kontakt med mat från och med januari 2015.

  Exponering för BPA kopplas till bland annat cancer, missbildningar hos spädbarn, försämrad spermiekvalitet, diabetes och fetma.


  Källor: Kemikalieinspektionen, Makt plast gift och våra barn (Forsberg), Den flamsäkra katten (Froster, Hedenmark, Olsson)

 • Bra miljöval

  Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egna miljömärke. Den bygger både på miljö- och hälsoaspekter, till exempel att giftiga och svårnedbrytbara kemikalier måste bort.

  bramiljoval


  Källa: Naturskyddsföreningen

   

 • EU Ecolabel

  EU Ecolabel är EUs officicella miljömärkning, eller EU Blomman som den också kallas. Märket fungerar på samma sätt som Svanen, dvs. produkterna måste uppfylla höga krav på miljö och kvalitet och inkluderar hela produktens livscykel.

  ecolabel

 • EU-ekologiskt

  EU:s märkning för ekologisk mat, där KRAV är något strängare på vissa områden. Läs om skillnader mellan KRAV och EU-ekologiskt.

  EU-lovet

 • formaldehyd

  Kan återfinnas i kläder och spånskivor. Ämnet avdunstar med tiden och finns då i inomhusluften. Kan orsaka irritation av hud och andningsvägar och vara cancerframkallande vid långvarig exponering.

 • ftalater

  Ftalater används bland annat som mjukgörare i plast. Finns i t.ex. plastgolv, leksaker och PVC-tryck på tröjor. Kan läcka från produkt till omgivning och tas upp av kroppen. De värsta ftalaterna är numera förbjudna i leksaker, men ej i barnkläder. Ftalater har hormonstörande egenskaper och kan skada fortplantningsförmågan.

 • GOTS

  Global Organic Textile Standard (GOTS) är en internationell miljömärkning för kläder och textilier som omfattar både sociala och miljömässiga krav. Märkningen ser till hela produktionskedjan; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget/textilen. För mer information se GOTS hemsida.

  GOTS

 • IVN

  IVN (International Association of Natural Textile Industry) är en certifiering med strikt ekologisk standard för textilproduktion. Tar hänsyn till hela produktionskedjan och sociala faktorer. IVN har några ytterligare kriterier jämfört med GOTS. För mer information se IVNs hemsida.

  ivn

 • KRAV

  KRAV är en svensk miljömärkning för mat som garanterar att maten är producerad utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Krav bygger på olika regler för olika typer av produkter och är i vissa fall strängare än EU:s märkning. KRAV tar hänsyn till både miljö, djur, hälsa och arbetsvillkor. Läs mer om KRAV-märkningen.

  krav_marke

   

 • perfluorerade ämnen

  Perfluorerade ämnen används för att göra textilier och andra material vatten-, fett- och smutsavvisande. Ämnena är persistenta vilket innebär att de är svåra att bryta ner och återfinns därför i kretsloppet. Man har hittat dessa ämnen i blodet på isbjörnar i Arktis och även i mat och i vårt dricksvatten.

  Dessa ämnen hittas bland annat i impregnerade textilier, skor, teflonpannor, papper till snabbmat och i rengöringsmedel.

  Vissa av dessa ämnen misstänkts störa reproduktionsförmågan och anses vara cancerframkallande.

   

 • SIN-listan

  SIN-listan (Substitute It Now!) är framtagen av ChemSec, en icke vinstdrivande organisation som grundades 2002 med visionen om en värld fri från farliga kemikalier. Då förbud och lagstiftning går långsamt framåt vill Chemsec med SIN-listan guida företagen att själva byta ut kemikalier som anses vara hälsofarliga (Substances of Very High Concern) med samma criteria fastställd av EU:s lagstiftning REACH.

  SIN-listan finns tillgänglig på internet och innehåller för närvarande 830 kemikalier.


  Källa: Sin list by Chemsec

   

 • SLS

  Natriumlaurylsulfta (Sodium Lauryl Sulfate). Vanlig i schampoo, tvål, tandkräm, badskum med mera. Nackdelen med SLS är att den är uttorkande och kan ge hudirritationer. Den kan till exempel orsaka blåsor i munnen.

 • Svanen

  Svanen är Nordens officiella miljiömärke som gör det enkelt för konsumenter att välja bra produkter ur miljösynpunkt. Svanen bedömer miljöpåverkan från en vara under hela dess livscykel, från råvara till avfall. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter som till exempel kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Idag finns Svanen att hitta bland 60 olika produktgrupper och du kan själv söka fram Svanenmärkta produkter på Svanens hemsida (www.svanen.se).

  svanen


  Källa: www.svanen.se

   

 • TCO certified

  Certifieringssystem för IT-produkter. En TCO-märkt produkt får inte innehålla mjukgörare eller bromerade och klorerade flamskyddsmedel i plastdelarna.

  TCO