Bisfenol-guide – så här kan du bidra

Steg 1

Sök i registret om produkten finns. Om produkten inte finns, maila företaget till produkten. Här kan du läsa om var bisfenoler kan finnas. Den fråga du bör ställa är:

”Hej, jag undrar om någon del av förpackningen till er produkt <Produktnamn> innehåller någon Bisfenol till exempel Bisfenol A (BPA), Bisfenol S (BPS) eller Bisfenol F (BPF)? Om ni använder någon bisfenol, har ni någon plan för utfasning och när tänker ni att ämnet ska vara utfasat?

Vänliga hälsningar, <Ditt namn>”.

Steg 2

När du fått svar från företaget vidarebefordrar du svaret till vår mailadress bisfenol-guiden@kemikaliesmart.se. Säkra att följande uppgifter framgår: produktnamn, företag, förpackningstyp, om bisfenol finns, plan för utfasning och när svaret från företaget inkom.

Vi kommer kontinuerligt lägga upp informationen vi får in från er och på så sätt se till att registret växer och blir tillgängligt för alla med ständigt uppdaterad information.