Livsavgörande. Om de tillåtna hormonstörarna till vardags.

Nu är vi tillbaka efter en skön sommarledighet och vi ser fram emot en händelserik höst fullspäckad med nya spännande teman, utredningar och blogginlägg!

För er som inte följde oss på Instagram i sommar, då vi fick äran att gästinstagramma på GreenhackGBG, tänkte vi sammanfatta det racet vi gjorde i denna inläggsserie som handlar om just hormonstörande ämnen – ett tema som ligger oss varmt och hjärtat då de drabbar främst foster och barn. Ämnena drabbar inte bara människan utan alla organismer och arter på jorden. Vår exponering för hormonstörande ämnen är enligt professor Åke Bergman ”ett miljöhot av minst samma dignitet som människans påverkan på klimatet”.

Så vad är då ett hormonstörande ämne?

Jo det är ett ämne som stör de hormonella systemen i kroppen så som fortplantning och immunförsvar. Forskare har hittat koppling eller misstänker koppling mellan exponering av hormonstörande ämnen och sjukdomar så som cancer, astma, allergi, fetma, diabetes, adhd och autism. Man ser även en ökning av följande fenomen: tidig pubertetsstart, dålig spermakvalitet och genitala missbildningar, barn med låg födelsevikt och avbrutna graviditeter, som man misstänker har en koppling till exponering av hormonstörande ämnen.

I denna inläggsserie kommer vi att djupdyka i de hormonstörande ämnena Bisfenol-A, ftalater, perfluorerade ämnen, parabener och bromerade flamskyddsmedel och ge tips på hur du kan undvika dem.

Hormonstörande ämnen hittas tyvärr i våra mest vardagliga produkter och barnen som är mest känsliga exponeras.

Hormonstörande ämnen hittas tyvärr i våra mest vardagliga produkter och barnen som är mest känsliga exponeras på många sätt.

Den femte miljöfaktorn som kan orsaka cancer

Cocktail-effekten känner ni säkert till. Men visste ni att det nyligen publicerats resultat från en stor internationell forskningsstudie vid namnet Halifax, där man nu kunnat visa samband mellan kemikalieexponering och ökad cancerrisk. Kemikalier anses nu vara ytterligare en miljöfaktor utöver rökning, alkohol, kost och motion som är avgörande för en människas risk att drabbas av cancer. Detta tycker vi är ännu ett argument som visar att frågan är viktig och värd att agera på.

Vi exponeras dagligen för tusentals kemikalier vars sammanlagda effekt ännu är oklar. Forskarna är dock överens om att hormonstörande ämnen är en bidragande faktor till cancer.

Vi exponeras dagligen för tusentals kemikalier vars sammanlagda effekt ännu är oklar. Forskarna är dock överens om att hormonstörande ämnen är en bidragande faktor till cancer.

Nyfödda är känsligast

Redan som nyfödd har bebisen en cocktail av mer än 200 kemikalier i blodet. Skrämmande tycker vi! En del av dessa är svåra att göra något åt såsom PCB, kvicksilver och tungmetaller som har ärvts av tidigare generationer, men en del av dessa kan man faktiskt undvika med rätt kunskap. I Danmark, till exempel, får alla gravida information om kemikalier och råd på vad de bör undvika. Vi hoppas se den här sortens av information till alla gravida i Sverige inom en snar framtid.

Nolltolerans är det enda rätta

Reglering genom gränsvärden fungerar inte för hormonstörande ämnen då även låga doser av dessa ämnen kan påverka de hormonella systemen i kroppen. Det är alltså inte längre dosen som är avgörande utan snarare tajmingen, dvs. när i livet fostret eller barnet utsätts för ämnet. Allra känsligast för dessa ämnen är foster och barn som är under utveckling och det kan uppstå allvarliga konsekvenser senare i livet om hormonsystemet sätts ur spel så tidigt.

Argumenten och forskningen finns ju där! Vi anser att hormonstörande ämnen ska betraktas som “tröskellösa”, dvs. det finns helt enkelt ingen gräns för vad som anses vara säkert utan nolltolerans är det enda rätta!

Som ett första steg vill vi se att fler av dessa ämnen förs upp på REACH kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Senast i juni i år la man till ytterligare en grupp av farliga ftalater på kandidatlistan med anledning av dess reproduktionsstörande egenskaper. Dessa ftalater kan du hitta i bland annat fingerfärg och modellera. Ett bra exempel på förbud och vi hoppas på många fler framöver!

Byråkrati fördröjer fler förbud

Visste ni att det fortfarande saknas gemensamma kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen på EU-nivå trots att man jobbat med detta sedan länge? Sådana kriterier skulle vara en viktig faktor för att få till en striktare reglering av dessa ämnen.

I maj förra året kunde vi läsa i DN att Sverige stämmer EU-kommissionen för att förhala processen kring att anta kriterier och i februari i år berättar Naturskyddsföreningen att 21 europeiska länder ställer sig bakom stämningen tillsammans med EU-parlamentet och Europarådet.

Förutom hälsoaspekten borde ju även prislappen för de skador hormonstörande ämnen orsakar i form av vård, rehabilitering och minskad produktivitet vara en påskyndande faktor. Vet du förresten vad den prislappen ligger på för hela EU?

Hela 157 miljarder Euro om året…

IMG_0645

Prislappen för hormonstörande ämnen är skrämmande och borde räcka som argument för att få till fler förbud.

Sammanfattningsvis

Vi ser ett gap i lagstiftning och reglering av hormonstörande ämnen och ansvaret vilar i dagsläget till stor del på oss som föräldrar och konsumenter att undvika dessa ämnen genom att göra medvetna val. Foster och barn är känsligast för dessa ämnen och den klassiska regleringen via gränsvärden går inte att tillämpa. Det är viktigt att utvecklingen går mot ett skifte i ansvar från den enskilde individen till att företagen själva tar ansvar och lagstiftningen reglerar dessa ämnen så att de inte hamnar i butikshyllorna. Inte bara viktigt utan livsavgörande för de viktigaste individerna i samhället – våra barn.


Källor: Stockholms universitet ”Stora risker med hormonstörande ämnen”, Svenska Dagbladet ”Mix av ofarliga kemikalier kan orsaka cancer”, Carcinogenisis ”The potential for chemical mixtures from the environment to enable the cancer hallmark of sustained proliferative signalling”, Läkartidningen ”Nära 300 kemikalier funna i navelsträngen hos nyfödda”, DN ”Regeringen stämmer EU-kommissionen”, Naturskyddsföreningen ”Hormonstörande ämnen kostar EU 157 miljarder euro om året”

 

Du kanske också gillar...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>