Kemikaliesmart guide

Att vara kemikaliesmart© är vårt eget koncept som innebär att göra smarta val för giftminimering inom ett antal områden. Det handlar om goda vanor till exempel när du väljer produkter, men även goda vanor som du kan införskaffa utan att behöva spendera en enda krona men som gör stor skillnad!

Tryck på respektive område för att få konkreta tips på saker du kan göra och på så sätt påbörja din resa till en mer kemikaliesmart vardag för dig själv och din familj.

modell_750x618

 

Ja, just det! Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla guiden, och framöver kommer det vara möjligt att trycka på respektive område för att få prioriterade, enkla och konkreta tips.

Hoppas du vill hänga med på vår resa att göra denna kemikaliesmarta guide komplett!