Svanen

Svanen är Nordens officiella miljiömärke som gör det enkelt för konsumenter att välja bra produkter ur miljösynpunkt. Svanen bedömer miljöpåverkan från en vara under hela dess livscykel, från råvara till avfall. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter som till exempel kemikalier, utsläpp och avfallshantering. Idag finns Svanen att hitta bland 60 olika produktgrupper och du kan själv söka fram Svanenmärkta produkter på Svanens hemsida (www.svanen.se).

svanen


Källa: www.svanen.se

 

Du kanske också gillar...