Bisfenol A

Ett hormonstörande ämne som används för tillverkning av plast. Det finns i konservburkar, livsmedelsförpackningar, kaviartuber, lock till glasburkar, lock till glasflaskor, elektronik, kvitton, cd-skivor och i glasögonglas. Det används också som bindemedel i färg och lim och återfinns i så kallad relining på insidan av renoverade dricksvattenrör.

Inom EU är BPA förbjudet i nappflaskor sedan 2011. Sedan juli 2013 är BPA förbjudet i Sverige i matförpackningar som riktar sig till barn under tre år. Frankrike har gått steget längre och förbjuder BPA i alla material som kommer i kontakt med mat från och med januari 2015.

Exponering för BPA kopplas till bland annat cancer, missbildningar hos spädbarn, försämrad spermiekvalitet, diabetes och fetma.


Källor: Kemikalieinspektionen, Makt plast gift och våra barn (Forsberg), Den flamsäkra katten (Froster, Hedenmark, Olsson)

Du kanske också gillar...