Förskole-guide steg 3 – skapa vilja

I det här steget handlar det om att följa upp och se till att det finns en vilja att förändra hos följande tre grupper.

– Förskolechefen/cheferna

– Pedagogerna

– Andra föräldrar

Här sammanfattar vi drivkrafterna hos dessa grupper och förslag på konkreta aktiviteter som du rekommenderas fokusera på för att skapa en vilja att förändra hos respektive grupp.

Målgrupp Huvudsaklig drivkraft Aktiviteter att fokusera på
Förskolechefen Nöjda föräldrar

Få in giftminimering i verksamhetsplanen för i år

Prata om giftminimering på föräldramöten och engagera andra föräldrar

Pedagogerna Ledningen vill satsa på giftminimering Håll god dialog, erbjud din hjälp och kom med förslag på åtgärder på avdelningen
Andra föräldrar Skapa en god miljö för sina barn

Engagera dig i föräldrarådet om sådant finns

Skapa en grupp av engagerade föräldrar som kan hjälpa till med giftminimering

Se till att frågan lyfts på föräldramöten och föräldrarådsmöten