Förskole-guide del 4 – delge kunskap

I föregående inlägg i vår förskoleserie gav vi dig konkreta tips på hur du kan skapa vilja att genomgå en förändring hos förskolan. Har du lyckats med det så har du kommit riktigt långt och saker och ting kommer att börja hända inom kort. I det här steget, som vi kallar ”delge kunskap”, handlar det om att återigen hjälpa förskolan att komma igång och se till att de faktiskt genomför en förändring. Fokus bör vara att delge kunskap om hur de kan prioritera och hur en inventering och utrensning kan gå till. Här kommer våra bästa tips!

Förslag på färdiga checklistor och inventeringsmallar

Naturskyddsföreningen har tagit fram checklistor som gör det enkelt för förskolan att själva inventera sin miljö och komma igång med att förändra. Förslagsvis skickar du länken till dessa och skriver ut några exemplar som du överlämnar till pedagogerna och/eller förskolechefen.

13 punkter som giftbantar förskolan. En bra och enkel checklista som är lätt att ta till sig. Perfekt att skriva ut och dela ut som diskussionsunderlag inför föräldramöten.

Lathund för en giftfri förskola. Den här är en jättebra mall för att inventera förskolan och ger konkreta råd på åtgärder. Maila gärna över denna till förskolechefen och/eller pedagogerna, eller skriv ut och lämna över personligen. Du kan även föreslå att vara med och inventera på kvälls- eller helgtid när inte barnen är där och hjälpa till med att dokumentera inventeringen. Resultatet från inventeringen kommer att ligga som grund för handlingsplanen (som vi kommer skriva mer om i nästa inlägg i serien).

Ett sätt att verkligen komma igång är, som vi i tidigare inlägg tipsat om, engagera andra föräldrar och start en föräldragrupp som ansvarar för att ge tips och råd och hjälpa till i arbetet med att giftminimera förskolan.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr som går att beställa gratis och som på ett bra och lättläst sätt ger en introduktion till kemikalier i barns vardag. Du kan beställa den genom att mejla kemi@cm.se. Se hela broschyren på Kemikalieinspektionens hemsida.

Hur kan man prioritera?

image

Eftersom allt inte går att ändra över en natt så är det viktigt att förskolan får hjälp med hur de bör prioritera sina åtgärder. Generellt så är det viktigt att börja med maten/köket och städningen då våra främsta källor till exponering för oönskade kemikalier är via mat och damm. Förskolan bör även rensa ut och undvika produkter som innehåller hormonstörande ämnen då dessa är farliga även vid låga doser. Här kommer våra bästa tips på prioritering.

1. Mat. Fråga förskolan om de köper in ekologisk mat och i så fall hur mycket. En del mat är viktigare än annan att köpa ekologisk, t.ex. potatis, citrus och vindruvor/russin, då de konventionella besprutas väldigt mycket. Läs mer om detta här. Undvik konservburkar och mat från metalltuber då dessa läcker Bisfenol A, ett hormonstörande ämne.

2. Tillagning. Se till att maten tillagas med material som rostfritt, trä, gjutjärn, glas och porslin. Undvik plast i kombination med värme och undvik att servera mat på plasttallrikar och plastglas. Plastglas och plastkaraffer kan vara gjorda av polykarbonat som innehåller Bisfenol A. ”Riktiga” tallrikar i porslin och dricksglas av glas är att föredra. Även teflon och non-stick som material i tillagning bör undvikas.

3. Städning. De flesta förskolor städar varje dag så damm hålls undan, vilket är bra. Se dock till att förskolan städar på kvällstid när inte barnen är där eftersom damm gärna yr omkring under själva städningen. Dessutom bör städfirman bara använda miljömärkta rengöringsmedel.

4. Leksaker. Här bör man prioritera de små barnens avdelningar då det är de små barnen som stoppar saker i munnen och de är mer känsliga då de är mindre. Se till att i första hand rensa ut elektronik och saker som inte är avsedda för att vara leksaker. Fortsätt sedan med plastleksaker gjord av mjuk plast och äldre plast inköpt före 2007. Prioritera leksaker som används inomhus framför de som används utomhus till att börja med.

5. Övriga inventarier och gården. Gamla möbler med stoppning kan innehålla flamskyddsmedel som läcker ut under hela dess livstid. Detsamma gäller gardiner och skumgummi-madrasser. Äldre varianter av dessa bör därför bytas ut på sikt. Se över det som barnen sover på. Är det PVC-överdrag är det också en källa till ftalater, ett hormonstörande ämne, och bör även dem bytas ut på sikt. Gå sedan igenom det som finns på gården, t.ex. gamla bildäck är en källa till ohälsosamma kemikalier och tungmetaller och bör tas bort.

Hur ska man då delge kunskapen kring prioritering? Jag föreslår att du skriver ut listan och tar upp detta på ett möte med pedagogerna och/eller förskolechefen. Antingen på ett inplanerat föräldramöte, men se då till att detta kommer med på agendan i förväg, eller boka ett separat möte för att gå igenom hur förskolan kan prioritera. Det går även att mejla över materialet, men personliga möten tycker jag är att föredra.

Med denna kunskap har förskolan nu det som krävs för att ta nästa steg som är att lägga en handlingsplan. Vi kommer att skriva mer om hur du kan hjälpa förskolan att genomföra förändringen i nästa inlägg i serien.

Stort lycka till och kämpa på, det är svårt att förändra som utomstående men tänk på att det du gör är viktigt för dina och andras barn!

Trappan_v2_transparent_arrow1_902x681


Källor: Naturskyddsföreningen, Den onda badankan (Johansson, 2012), Naturskyddsföreningen (”Dammet en spegelbild av våra hem”), Plast makt gift och våra barn (Forsberg), Kemikalieinspektionen (Flamskyddsmedel)