Förskole-guide steg 2 – Ta kontakt

Här sammanfattar vi de tips vi föreslår för steg 2 – Ta kontakt.

Skicka in ett medborgarförslag till kommunen

Om din kommun inte redan är med på tåget så kan du prova att påverka din kommun genom att skicka in ett medborgarförslag. Läs mer om det på Naturskyddsföreningens hemsida och använd förslagsvis deras färdiga brevmall som finns här.

Kontakta förskolechefen

Oavsett om just din kommun är med på tåget eller ej så är vårt råd att också ta kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola för att höra dig för om läget och om något arbete pågår kring denna fråga. Här har vi ett färdigt mejl-förslag för att göra detta så enkelt som möjligt (se längst ned på denna sida).

Kontakta andra föräldrar

Försök också få med dig andra föräldrar, hör dig för, kanske det finns fler som brinner för frågan och så kan ni skapa en föräldragrupp som tillsammans jobbar för en giftfri förskola. Ju fler som engagerar sig desto större möjlighet att påverka ledningen på förskolan och få igenom en förändring. Även här har vi ett färdigt mejl-förslag som du kan skicka till andra föräldrar (se längst ned på denna sida). (Ett tips är att kopiera mejl-listan som brukar finnas med när personalen skickar ut veckobrev, annars kan du alltid höra med personalen om de har en mejl-lista till föräldrar som du kan få ta del av.)

Prata med pedagogerna

Till sist kan det vara bra att prata med pedagogerna på ditt barns avdelning. Skriv gärna ut en kopia av Naturskyddsföreningens ”Operation giftfri förskola” och ge ett exemplar till pedagogerna. Kunskap ger förmåga att förändra!

Mejlförslag till förskolechefen

Hej <namn på förskolechef>,

Jag är mamma/pappa till <namn> på <gruppens namn> och har lite frågor och funderingar kring inomhusmiljön på <förskolans namn>.

Frågan kring giftfri förskola är mycket uppmärksammad just nu, mycket tack vare Naturskyddsföreningens arbete kring ”Operation giftfri förskola”, där de har inventerar miljön på över 100 förskoleavdelningar i Sverige.

Varför är frågan kring giftfri förskola viktig?

Undersökningar, bland annat från Stockholms universitet, visar att miljöer där barn vistas mycket i, som på förskolan, har högre halter av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor har en miljö med många saker som kan avge farliga kemikalier till omgivningen, t.ex. skumgummi och mjukgjord PVC-plast. Det är inte bara hormonstörande ämnen vi pratar om utan också ämnen som kan orsaka cancer, koncentrationssvårigheter, med mera, och dessa ämnen är vanligt förekommande på förskolor.

Rådet från forskare och Naturskyddsföreningen är att försiktighetsprincipen bör gälla för barn och på förskolor, dvs. misstänks något vara skadligt så ska det tas bort hellre än att chansa och inte göra något alls.

Vad kan man göra?

Naturskyddsföreningen har i sitt arbete funnit att det finns en mängd områden i förskolemiljö som snabbt skulle kunna åtgärdas med små medel och lätta åtgärder. För att hjälpa förskolor med detta har de tagit fram ett antal rapporter och checklistor runt ämnet. Det finns bland annat ett mycket bra material med tips till förskolor och föräldrar på hur man snabbt kan förbättra förskolemiljö genom att rensa bland existerande produkter och vad man bör tänka på vid inköp. Jag bifogar länk till Naturskyddsföreningen sida där allt material finns.

Vad görs på din förskola?

Som du säkert förstår så tycker jag att detta är en väldigt viktig fråga och undrar därför om det redan idag pågår några åtgärder för att förbättra miljön och minska barnens exponering av farliga ämnen på din förskola?

Om inget görs redan idag undrar jag hur du ställer dig till att sätta ihop en grupp med föräldrar och pedagoger för att jobba med denna fråga? Det finns en väldigt bra checklista på sida 17 i rapporten som vi skulle kunna utgå från. Naturskyddsföreningen erbjuder även hjälp med att inventera och lägga åtgärdsplaner om det känns som ett bättre alternativ.

Jag hoppas vi kan hitta en sätt att tillsammans jobba med denna viktiga fråga.

Hälsningar,

<Ditt namn>

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola

Mejlförslag till andra föräldrar

Hej alla föräldrar till barn på <gruppens namn>,

Jag är mamma/pappa till <namn> på <gruppens namn> och har börjat engagera mig i frågan giftfri förskola tillsammans med <förskolechefens namn>.

Varför är det viktigt att vi hjälper till och engagerar oss?

Undersökningar, bland annat från Stockholms universitet, visar att miljöer där barn vistas mycket i, som på förskolan, har högre halter av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor har en miljö med många saker som kan avge farliga kemikalier till omgivningen, t.ex. skumgummi och mjukgjord PVC-plast. Det är inte bara hormonstörande ämnen vi pratar om utan också ämnen som kan orsaka cancer, koncentrationssvårigheter, med mera, och dessa ämnen är vanligt förekommande på förskolor.

Rådet från forskare och Naturskyddsföreningen är att försiktighetsprincipen bör gälla för barn och på förskolor, dvs. misstänks något vara skadligt så ska det tas bort hellre än att chansa och inte göra något alls.

Vad kan man göra?

Naturskyddsföreningen har i sitt arbete funnit att det finns en mängd områden i förskolemiljö som snabbt skulle kunna åtgärdas med små medel och lätta åtgärder. För att underlätta för föräldrar, förskolor och kommuner har de sammanställt ett jättebra material som visar på att små steg faktiskt gör stor skillnad! Till exempel med tips på hur man bör rensa bland existerande produkter och vad man bör tänka på vid inköp.

Det finns färdiga checklistor förskolan själv kan använda och de erbjuder även hjälp att inventera och lägga åtgärdsplaner. Jag bifogar länk om ni är intresserade att läsa själva. Checklistorna kan även appliceras hemma och gäller inte bara på förskolan.

Vad är nästa steg?

Jag skulle vara oerhört tacksam att ha någon att bolla med som tillsammans med mig kunde driva dessa frågor framåt. Därför undrar jag nu om det finns fler föräldrar som vill engagera sig i denna fråga?

Vi som föräldragrupp kan säkert hjälpa till med kompetens och idéer kring följande områden

  • Utrensning av gammal plast, elektronik, skumgummi, etc.
  • Inventering i kök, vilken mat används och vilka redskap används vid tillagning
  • Nyinköp av giftfria produkter, förslag på leverantörer.
  • Mer?

Som sagt, jag skulle vara tacksam om det fanns andra som var intresserade av att hjälpa till! Hör gärna av er till mig via mail.

Med hopp om en händelserik termin framöver!

Hälsningar,

<Ditt namn>

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola