Påverka för en giftfri förskola steg 3 – skapa vilja

DSC_0697

I förra inlägget i förskoleserien gav vi dig tips på vilka målgrupper du bör ta kontakt med för att påbörja en förändring hos din förskola. Följande tre grupper identifierade vi som viktiga att ta kontakt med:

– Förskolechefen/cheferna

– Pedagogerna

– Andra föräldrar

I det här steget handlar det om att följa upp och se till att det finns en vilja att förändra hos alla dessa tre grupper. Oavsett om din kommun har kommit igång eller inte kan mycket hända om bara förskolan har ett driv och en vilja att förändra. Jag skulle säga att det här är ett av de svåraste stegen då det ofta kräver både en förändring av tankesätt och att bryta gamla mönster och vanor. Dessutom måste du sälja in det faktum att det behöver göras ett jobb på förskolan utöver det dagliga med att ta hand om och undervisa barnen. Detta kommer kräva energi och kraft helt enkelt.

När man står inför en förändring behöver man få svar på följande frågor för att få motivation till att förändra. Hur berör just den här förändringen mig? Vad får jag ut av förändringen? Om vi ska skapa en vilja till att förändra behöver vi därför förstå vad det är som driver dessa olika grupper till att vilja förändra. Här kommer några tankar för respektive grupp.

Förskolechefen/cheferna. Den största drivkraften hos den här gruppen är nöjda föräldrar. Är föräldrarna nöjda kommer de ge förskolan bra betyg på de årliga undersökningarna, de kommer tala gott om förskolan till andra föräldrar och förskolan får därmed en god image. Detta leder i sin tur till att förskolan får en lång kö med barn som säkrar fortsatt god ekonomi. Här tycker jag att du ska fokusera på att visa att ämnet ligger i tiden, t.ex. med hänvisning till andra förskolor som gör motsvarande resa eller återigen Naturskyddsföreningens arbete. Du kan även visa på att andra föräldrar tycker att frågan är viktig.

Pedagogerna. Den här gruppen är också måna om att ha nöjda föräldrar, men mitt råd är att först känna av förskolechefen och om möjligt skapa viljan till förändring där. Får du med dig förskolechefen på tåget kommer de flesta pedagoger att hänga på (man lyssnar troligtvis mer på sin närmaste chef än en enskild förälder). Men det är ändå otroligt viktigt att du säljer in det här arbetet på ett vänligt sätt även till pedagogerna då jag upplever att många förskolor har ett distribuerat ledarskap och pedagogerna har mycket beslutande makt vad gäller just deras avdelningar. Erbjud gärna din hjälp att inventera och kom också med förslag på åtgärder där du själv kan hjälpa till.

Andra föräldrar. Den här gruppen drivs av att få en så bra miljö som möjligt för sina barn och vill ha hälsosamma och friska barn. I föregående inlägg ”Steg 2″ gav vi dig tips på formulering för att väcka förståelse för frågan. Detta bör räcka för att få med dig andra föräldrar. Sätt ihop en mejl-lista och börja bolla idéer med andra föräldrar, t.ex. inför ett föräldraråd. Du kommer alltid att ha en liten grupp föräldrar som är skeptiska. Mitt råd är att strunta i dem och istället fokusera din energi på de som verkar vara entusiastiska i frågan.

DSC_0698

Nu har du fått några tips på vad du kan göra för att motivera de olika grupperna. Här kommer några aktiviteter som vi rekommenderar att du fokuserar på för att skapa viljan till förändring hos dessa tre grupper.

1) Förskolechefen/cheferna. Se till att ämnet giftminimerad förskola kommer upp på förskolans mål och verksamhetsplan för det här året. Erbjud dig att prata om ämnet på ett föräldrarådsmöte eller be förskolechefen gå igenom en av check-listorna från Naturskyddsföreningen som en början.

2) Pedagogerna. Håll en god dialog med pedagogerna kring saker du observerar och ge förslag på åtgärder.

3) Andra föräldrar. Se till att ämnet kommer med på agendan inför föräldramöten och föräldrarådsmöten. Engagera dig i föräldrarådet om sådant finns. Sätt ihop en grupp med engagerade föräldrar som kan bolla idéer och hjälpa till i arbetet med giftminimering.

Jag har valt att inte fokusera på kommunen då de är svårare att påverka på kort sikt, men som vi nämnde i förra inlägget så föreslår vi att du påverkar din kommun genom att skicka in ett medborgarförslag om kommunen tillhör de kommuner som ännu inte kommit igång. Läs mer om det på Naturskyddsföreningens hemsida och använd förslagsvis deras färdiga brevmall som finns här.

I nästa inlägg i serien kommer vi ge praktiska tips som inriktar sig på hur inventering kan gå till, hur förskolan bör prioritera åtgärder och förslag på riktlinjer som förskolan behöver för att bibehålla en giftminimerad miljö.

Delge gärna era personliga erfarenheter och tips på hur man som förälder kan skapa viljan till att förändra hos förskolan.

Trappan_v2_transparent_arrow1_902x681

Du kanske också gillar...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>